Missie en visie

Missie en visie

Onze visie

Het ecosysteem in de Noordzee draagt bij aan de gezondheid en de welvaart van mensen. We leven in een tijd met enorme ecologische uitdagingen zoals plastic soep, klimaatverandering en de verzuring en vergiftiging van de zee. Wij geloven dat de zorg voor je leefomgeving net zo vanzelfsprekend is als de zorg voor je gezin. Onze Noordzee voorziet ons van schone lucht, voedsel, energie, welvaart en een stabiel klimaat

Het is nu tijd om in actie te komen en iedereen, van volwassenen, kinderen tot beleidsmakers kunnen het verschil maken.

Wie hebben er belang bij een gezonde Noordzee?

Adem een keer diep in en bedank het fytoplankton voor de zuurstof die je zojuist hebt ingeademd. Rond de Noordzee wonen zo’n 200 miljoen mensen; zeven landen grenzen er direct aan. Al die mensen hebben belang bij een schone Noordzee vol plankton en vis.

De verborgen onderwaterwereld kent nog veel geheimen

Zeventig procent van de aarde is zee. Wie de zee niet kent, kent de aarde niet. De mens heeft nog geen vijf procent van de oceanen geëxploreerd. En zelfs de drukbevaren Noordzee wordt weinig onderzocht. Wij gaan op ontdekking en delen onze avonturen, verhalen en beeldmaterialen.

Het probleem

Al het leven in zee leeft in balans met zijn omgeving. Afval is voedsel. Waar dit in de natuur een vanzelfsprekend proces is, daar gaat het in onze maatschappij mis. Onze dorpen, steden en maatschappij waarin we leven produceert bergen afval. We putten onze hulpbronnen uit. Onze productieprocessen en consumptiepatronen zijn gebaseerd op ‘take, make and waste’. We veroorzaken plastic soup in onze oceanen. Er komen toxische stoffen in zee terecht. Deze binden zich aan kleine plastic deeltjes. Die worden gegeten door vissen. Zo komen gifstoffen in onze eigen voedselketen terecht. En dat wil niemand.

Beslissingen die wij op het land maken hebben grote impact op de zee en toekomstige generaties. Er is te weinig kennis bij het grote publiek en beleidsmakers over de onderwaterwereld en kwetsbare ecosystemen in de Noordzee.

Stichting in de Noordzee

Wat doen wij?

Het bijstellen van het imago van de Noordzee en het promoten van duurzaam gebruik van de zee door expedities (duikexploraties), visual story telling en het geven van gastlessen voor basisscholen onder het motto een schone zee begint bij een schoon schoolplein.

  • We onderzoeken de verborgen onderwaterwereld. Daarvoor organiseren we Noordzee exploraties.
  • Onder het motto: verander de wereld begin bij de jeugd hebben we leerzame en inspirerende gastlessen ontwikkeld voor de basisschool.
  • We willen het imago van de Noordzee bijstellen. Al onze activiteiten samen moeten daaraan bijdragen. Media-aandacht, Noordzee duikexploraties, theatershow (2019), het basisschoolprogramma
  • We leveren input aan wetenschappers, bijvoorbeeld bij de identificatie van orka’s die in de Noordzee zwemmen. Ons materiaal heeft bijgedragen aan meerdere wetenschappelijke publicaties
  • We organiseren media-aandacht voor de Noordzee. we willen vooral het positieve onder de aandacht brengen.
  • We geven lezingen over de Noordzee, de dieren die er leven en haar kwetsbare ecosystemen. In 2019 komt er een multimediavoorstelling in 6 theaters in Nederland.

Bestuur van de stichting In de Noordzee:

Voorzitter: Melvin Redeker
Penningmeester: Fiona van Doorn
Secretaris: Erik Haans

KvK 66359112

Het perspectief

Een gezonde Noordzee vol vis. Een circulaire samenleving – in balans met de draagkracht van de aarde

Wij zien een toekomst waar kwetsbare soorten een thuis vinden in zeereservaten. Waar populaties vis talrijk zijn en toenemen. Waar vis een gezonde bron van voedsel is, gevangen door lokale communities van vissers. Een welvarende maatschappij die geen afval meer voortbrengt en draait op duurzame energie van de zon, de getijden en wind. Waar afval voedsel is. Waar grote delen van de Noordzee zijn beschermd. Een gezonde Noordzee vol vis.

Dit is de toekomst zoals wij hem graag zien. Het is een gigantische uitdaging. Maar we moeten ergens beginnen. Het begin kan zijn dat jij geïnspireerd raakt door onze avonturen, verhalen en beelden en gaat nadenken over hoe je een bijdrage kunt leveren. Wij geloven dat iedereen het verschil kan maken in zijn omgeving.

Steun jij onze missie? Deel onze verhalen in je netwerk. Like ons op facebook

[DISPLAY_ULTIMATE_PLUS]