[masterslider_pb id=”4″]

Noordse sterns broeden op stranden langs de Noordzee

Dit kuiken zoekt beschutting onder moeders vleugels. Zodra het is volgroeid begint het aan een epische migratietocht tot aan het ijs van de Zuidpool, om in het voorjaar weer terug te keren naar het Noordzeegebied.

Noordse sterns vliegen 35.000 kilometer per jaar! Een jonge noordse stern die in de zomer van 2011 in Groningen een zendertje op kreeg vloog in 273 dagen maar liefst 90.000 kilometer. In zijn dertigjarige leven vliegt de noordse stern maar liefst de afstand van 3 retourtjes naar de maan! (bron: ecomare). Dat verdient respect. Dit pluizige bolletje is zich nog niet bewust van wat hem te wachten staat en kijkt opgewekt vanuit moeders schoot over het strand. Wij keken mee vanuit onze schuiltent.

Altijd daglicht

Omdat Noordse sterns in de zomer op het Noordelijk halfrond nestelen en in de winter op het zuidelijk halfrond verblijven zijn ze bijna altijd in het daglicht. Ze nestelen in grote groepen op stranden en kiezelstrandjes. Ook langs de Noordzee. Deze sterns zijn zojuist van het nest gevlogen om voedsel te vangen voor hun pluizige jong (foto 2).

Schutkleur

De kuikens die uit het ei kruipen zijn grijs of bruin. Kuikens uit hetzelfde legsel kunnen verschillende kleuren hebben. Als de ouders op jacht zijn drukken ze zich plat tussen de kiezelstenen. Zelfs vanuit onze schuiltent moesten we goed zoeken met de telelens, omdat de kuikens vrijwel onzichtbaar zijn als ze zich tussen de stenen tegen de grond drukken.

Hun schutkleur is van levensbelang. Grote meeuwen, zoals mantelmeeuwen, en jagers eten graag een sternkuiken. Wandelaars zien de kuikens niet en het gebeurt helaas wel eens dat ze kuikens plat trappen.

Luchtacrobaat

Noordse sterns zijn ware luchtacrobaten als ze duiken naar vis. Ze moeten er continue op uit om vis te vangen, hun jong heeft altijd honger. Ze duiken naar kleine visjes zoals de zandspiering en zijn daarvan erg afhankelijk als voedselbron. Dat maakt deze zeevogel kwetsbaar voor verstoringen in het ecosysteem.

Er zijn jaren dat er minder zandspiering in de Noordzee te vinden is. Naar de oorzaak tasten wetenschappers in het duister. De opwarming van de zee door klimaatverandering is een van de mogelijke oorzaken.

In jaren met weinig zandspiering lukt het zelfs grote broedkoloniën niet om ook maar 1 jong groot te brengen. Na een aantal slechte jaren was de zomer van 2014 een goed broedseizoen voor de Noordse Stern langs de Schotse Noordzeekust.

Honger!

Terwijl de ouders vissen blijft het jong alleen achter op het kiezelstrandje. Zodra het kuiken de roep van zijn ouder hoort springt het op en begint het terug te roepen. Honger!

Gedurende de migratie komen Noordse sterns nauwelijks op land. Ze eten zelfs tijdens het vliegen. In het nestseizoen verdeelt ze haar tijd tussen vissen en zorgen voor haar jongen. Dit visje voert ze aan haar kuikens.

Er is gegeten en de avond valt. De ouders nemen om beurten plaats op het nest. Hun jongen kruipen weg onder moeders vleugels.

De Noordse stern broedt ook in Nederlandse kustgebieden

Het is bijna niet voor te stellen dat dit kuiken over een paar weken begint aan zijn eerste trektocht tot aan het ijs van de Zuidpool. Om te overleven hebben Noordse sterns rustige zand- of kiezelstranden nodig waar ze kunnen nestelen. En een zee met voldoende zandspiering om hun jongen groot te brengen.

Er broeden ook Noordse Sterns in Nederlandse kustgebieden. Deze doen het al jaren niet goed en hun populatie in Nederland loopt sterk terug. Een oorzaak is dat hun broedgebieden soms overstromen als de vogels op hun nest zitten. Ze zijn ook gevoelig voor verstoring. Wij hebben de foto’s gemaakt vanuit een schuiltentje op een desolaat stukje strand in Schotland.