Noordzee geeft noodsignaal af

Noordzee geeft noodsignaal af - Melvin Redeker

Bescherming van de Noordzee faalt

Drie belangrijke stukken Noordzee zijn sinds vorige week aangewezen als beschermd natuurgebied. De Doggersbank, Klaverbank en het Fries Front zijn ontzettend belangrijk voor de zeenatuur en zeevogels. Staatssecretaris Van Dam schrijft trots aan de Tweede Kamer dat ze definitief zijn aangewezen als beschermd gebied op zee. Toch is de werkelijkheid niet zo mooi als de berichtgeving je wil doen geloven…

Saatssecretaris Van Dam: ‘De natuur onder water is evengoed belangrijk als de natuur boven water. Met deze aanwijzing wordt onze Noordzee gezonder. En dat is in ieders belang zowel voor de mens als voor de natuur.’ Helaas voert het ministerie een misleidende mediashow op waarmee ze de Nederlander bewust op het verkeerde been zet. Wat is er aan de hand?Noordzee geeft noodsignaal af - Melvin Redeker

Slechts 15 procent van de doggersbank gaat op slot voor bodemberoerende visserij

De Doggersbank wordt slechts voor éénderde beschermd. Op de helft van deze beschermde postzegel mag gewoon gevist worden met de flyshoot techniek. Flyshooting is een techniek waar kabels van meer dan een kilometer lang de zeebodem opschudden zodat de vis de netten in zwemt. Stel je eens voor dat we regelmatig een kilometer lange kabel over de Oostvaardersplassen of de Veluwe zouden trekken. Er is weinig fantasie voor nodig om te bedenken dat dit desastreus zou zijn voor kwetsbare planten en dieren. De zeebodem is met de voorgestelde beschermingsmaatregelen van dit kabinet nog steeds vogelvrij en krijgt niet de kans om te herstellen.

Op de Klaverbank pakken de voorgestelde maatregelen iets beter uit. De helft van de klaverbank kan rekenen op bescherming door de overheid! Dat klinkt mooi, maar in dit deel van de Klaverbank werd al niet met sleepnetten gevist. De maatregelen voegen hier niets toe. En in de andere helft van de klaverbank mag vrolijk worden doorgevist.

De Noordzee is één van de drukste zeeën ter wereld

Alleen al het Nederlandse deel wordt gebruikt voor visserij, olie-, gas-, zand-, grind- en schelpenwinning, recreatie, windenergieopwekking, baggerstort en landaanwinning. Vroeger hadden we mosselbanken en zelfs 20.000 vierkante kilometer oesterbanken, rijke biotopen waar het barst van het leven. Dit is allemaal verdwenen, tot de laatste oester is de Noordzeebodem leeggevist. Wat rest is een schrale zandbodem. Het is nooit te laat om fouten uit het verleden te corrigeren. Maar daarvoor zijn wel echte maatregelen nodig. De huidige voorgestelde maatregelen zijn op zijn best greenwashing van het overheidsbeleid.

 Noordzee geeft noodsignaal af

Gisteravond gaf de Noordzee een noodsignaal af. Zoals zeevonk op natuurlijke wijze het water blauw kan kleuren, zo kleurde de branding van het strand van Zandvoort helderrood. Dit is een oproep uit zee aan het kabinet. Op zestien juni vergaderen ze over de nieuwe plannen om de Noordzee te beschermen. Die bescherming, dat kan natuurlijk veel beter! Maar zijn we ertoe bereid? 

zeevonk 2 noordzee - melvin redeker

Greenpeace organiseerde deze actie voor de Noordzee. Bekijk de video.

Recommended Posts
Grijze zeehond Waddenzee - op zoek naar zeehond met visnetolielek in de Noordzee-bp